เกี่ยวกับเรา
บริษัทจำหน่าย ทังสเตนคาร์ไบด์ คาร์ไบด์แท่งกลม คาร์ไบด์แผ่น
คาร์ไบด์พรีฟอร์ม งานตามDrawing คาร์ไบด์แท่งมีรูน้ำ คาร์ไบด์ทูลส์
Draw Die Carbide ดรอดาย คาร์ไบด์

พลาสติกแพ็กกิ้ง พลาสติกใส่ทูลส์ กล่องใส่ดอกสว่าน กล่องใส่เม็ดมีด กล่องใส่เม็ดอินเสิร์ท บริษัท มี Mold แม่พิมพ์มากกว่า 100 แบบ สำหรับทุกประเภทการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ ในราคาที่ไม่แพง

คาร์ไบด์ หัวเจาะคอนกรีต คาร์ไบด์แผ่นตีหิน คาร์ไบด์บดหิน คาร์ไบด์บดเม็ดปูนซีเมนต์ , คาร์ไบด์เจาะหิน Rock Bit , หัวเจาะคาร์ไบด์ Carbide Drill Bit เม็ดคาร์ไบด์สกัดหิน , เม็ดคาร์ไบด์เจาะกระแทกหิน , คาร์ไบด์บิท Carbide bit , คาร์ไบด์เหมืองแร่ , คาร์ไบด์เจาะกระแทกปูน , คาร์ไบด์เจาะปูน , คาร์ไบด์เจาะคอนกรีต, หัวกระแทกคาร์ไบด์ ,
หัวเจาะคาร์ไบด์ , คาร์ไบด์เจาะอุโมงค์ คาร์ไบด์เจาะชั้นหิน คาร์ไบด์เจาะปูนซีเมนต์ , คาร์ไบด์เจาะคอนกรีต UnderGround Tunnel Carbide , Tunneling Carbide Drill Bit

เซรามิกอุตสาหกรรม เซรามิกพรีฟอร์มขึ้นรูปตามแบบ งานเซรามิกทูลส์ เซรามิกวัสดุงานแม่พิมพ์ เซรามิกสำหรับเซมิคอนดัคเตอร์ เซรามิกทนอุณหภูมิสูง เซรามิกทนการสึกหรอ